آلبوم من ◂ با حاج مهدی منصوری
هرکی عشقی داره عشق ما، حاج مهدی منصوریه . هرکی هرچی میخاد بگه ! امام حسین خودش میدونه چی میگم