چشمهای مصنوعی
70 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یک داستان بلند است که چندین داستان کوتاه را بلعیده است . داستانها از وقایع جاری روز نشئت گرفته است. تعدادی از انها در روزنامه ها و سایتها درج شده 1- قتل شبانه خانه به خانه (سایت تابناک) 2-در اینه خیال کودکانه (سایت تابناک) 3- صدای خروس جناب اوباما (سایت تابناک) 4- ابدارچی که مدیر کل شد ( سایت تابناک) 5- و... دهها داستان دیگر